תעודת הצטיינות לרונית פורטל על פעילותה בתחום של"ח וידיעת הארץ