תלמידי יב' כימיה מבצעים ניסוי בחטיבה התחתונה כחלק מהערכה חלופית