רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: אורטל כהן

כיתות השכבה

 • י1
  מחנכ/ת: אורית מסרטי

  מדעית

 • י2
  מחנכ/ת: תמי בנימין

  שוחרות ומדעי החברה

 • י3
  מחנכ/ת: דימונה קובי

  תקשורת ומדעי החברה

 • י4
  מחנכ/ת: ורד כהן

  צירוף מקצועות

 • י5
  מחנכ/ת: מורן יאיר

  תקשוב