ממשיכים להוביל בזכאות לתעודת בגרות! מחזור תשע"ח עומד על 88.4% זכאות לבגרות!

ממשיכים להוביל את טבריה בזכאות גבוהה לתעודת בגרות!!! מחזור תשע"ח עומד על 87% זכאות לבגרות!!!