נבחרנו ע"י משרד החינוך כאחד מ- 285 בתי הספר הערכיים ביותר בשנה"ל תשע"ז

הרב תחומי עמל נופרים בגליל נבחר ע"י משרד החינוך כאחד מ- 285 בתי הספר הערכיים
ביותר בשנה"ל תשע"ז, בשל הניקוד הגבוה שהשיג על פי המדדים הבוחנים היבטים
חברתיים, ערכיים ולימודיים בכלל בתי הספר התיכוניים בישראל