הרצאה של מלכה שטיין, אחות בבית חולים פוריה, בנושא השתלת איברים

הרצאה של מלכה שטיין, אחות בבית חולים פוריה בנושא השתלת איברים

ההרצאה היתה טובה מאוד ואיכותית, התלמידים מבינים היום טוב מאוד מדוע יש לאפשר תרומת איברים וכיצד זה מתבצע הלכה למעשה.
בסיום התלמידים הודו למרצה על נכונותה לבוא ולהרצות בפנינו ועל הדרך הטובה והנעימה שבה העבירה המרצה את החומר