חלוקת מצרכים לנזקקים

במהלך השנה נאספו מוצרים ע"י תלמידי בית הספר לחלוקה לנזקקים בטבריה