על בית הספר

מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

 עקרונות יסוד : בית הספר יפעל על פי עקרונות היסוד הבאים:

א. טיפוח ערכי מנהיגות המבוססת על ערכי התרבות היהודית והכללית.

ב. טיפוח כושורים אקדמיים, ביקורתיות, ספקנות ויושר אינטלקטואלי.

ג. בירור וחיזוק הזהות היהודית- ישראלית, במדינה יהודית דמוקרטית.

ד. טיפוח תרבות הגוף.

ה. טיפוח הרגישות האסטטית וגישה ליצירה האמנותית לסוגיה.

 מטרות:

 1. להציע הזדמנות ברת השגה לכל תלמיד לממש את הפוטנציאל הטמון בו, בתחומי הדעת, האמנות, החברה והספורט.
 2. להוות מסגרת יוקרתית אשר תטפח בתלמידים את המוטיבציה לפעול להשגת מצוינות לימודית ותעודת בגרות איכותית, פיתוח כישורי מנהיגות ומובילות מדעית-חברתית.
 3. להקנות לתלמידיו ידע וכלים להתמודדות עם חיים בעולם משתנה.
 4. לקיים מסגרות מתאימות עבור תלמידים מצטינים.
 5. לפעול כחממה להצמחת מנהיגות עתידית בתחומי האקדמיה, החברה והכלכלה, ברמה האזורית והארצית.

"מסופר על איש אחד שהיה יושב בפרשת דרכים, היו לפניו שני שבילים:

אחד – שתחילתו מישור וסופו קוצים,
ואחד –  שתחילתו קוצים וסופו מישור.

והיה האיש מודיע לעוברים ושבים: שביל זה שתחילתו מישור –
בשתים ושלוש פסיעות אתה מהלך במישור, וסופו לצאת בקוצים:
ושביל זה שתחילתו קוצים – בשתיים שלוש פסיעות אתה מהלך בקוצים, וסופו לצאת במישור."

בבואנו לקראת השנה החדשה נצא ונחשוב עלינו כבני אדם, כהורים וכמורים
באיזה שביל נבחר  ואיזו דרך היא הראויה לחנך בה את ילדינו ותלמידינו.
האם נבחר בדרך הקלה בתחילתה (שביל המישור)  אך בסופה נתעה בשדה קוצים
ונחפש את דרכנו , או שמא , נבחר בשביל הקשה בתחילתו (שביל הקוצים )
אך בסופו נצא לדרך חדשה מוכנים וטובים יותר.

פתיחת שנת הלימודים וראש השנה הבאים עלינו לטובה הן הזדמנויות מצוינות
להפנות את תשומת הלב לשאלת "השביל הנכון"

מי ייתן וכל אחת ואחד מאיתנו יבחר את השביל הנכון לחיות בו את חייו ,
אך חשוב יותר שבכל דרך אשר נבחר , נצליח להגשים את כל משאלות ליבנו.

בברכת שנת לימודים מוצלחת , מהנה ובטוחה

ולכל עם ישראל – שנת שלום ושלווה.

     
   

מנהל ביה"ס השש שנתי

עמל "נופרים בגליל"

 • ביה"ס ישאף לפיתוח אדם אוטונומי, שלם וערכי המודע לרצונותיו ולכישוריו, מכיר את זהותו ומסוגל לעצב לעצמו השקפת עולם ערכית וביקורתית.
 • ביה"ס יעודד את תלמידיו למצות את יכולתם הלימודית ויפתח את היכולת האישית של כל תלמיד, כדי להגיע להישגים גבוהים ככל האפשר ולמצות את כישוריו ויכולותיו במלואם.
 • ביה"ס יפתח מעורבות חברתית פעילה ויוזמת קרב תלמידיו.
 • ביה"ס יראה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה וישאף לשיתוף פעולה עמה.
 • ביה"ס יכין את תלמידיו לעולם  המתקדם והמשתנה ע"י טיפוח המיומנות הנדרשות במאה ה 21.
 • למידה שיתופית, טיפוח הסקרנות, היצירתיות, עבודת הצוות  ושיפור מיומנות בסביבת למידה מתוקשבת.

דרך ארץ קדמה לתורה. זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירה נעימה ותומכת . משמעת היא תנאי ללמידה . 

משמעת והליכות – נוהלי התנהגות

התנהגות בזמן השיעור

 1. המורה הוא סמכות בכתה ויש להישמע להוראותיו.
 2. חל איסור מוחלט להסתובב במסדרונות ביה"ס בעת השיעורים.
 3. במהלך השיעור מותר לשתות מים בלבד (פרט למעבדות מחשבים , חשמל ואלקטרוניקה וספריה).
 4. בין שיעורים צמודים אין הפסקה לכן אין לצאת מהכיתה גם אם המורה מתחלף. התלמיד יחכה בכתה בסבלנות (פרט למעברי כיתות של תלמידים לפי מערכת).
 5. ביה"ס אינו אחראי לטלפונים ניידים של התלמידים. הטלפונים יהיו כבויים וימצאו בתיק במשך השיעורים ובמהלך פעילות חברתית, תלמיד שיפר הוראה זו- הטלפון יוחרם ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים.
 6. בתום השיעור האחרון על כל תלמיד להרים את כסאו.

התנהלות מחוץ למסגרת השיעור

 1. אלימות פיזית או מילולית, מעורבות בקטטה, גניבה, גרימת נזק לרכוש, הסגת גבול,יציאה מכותלי ביה"ס ונשיאת מכשירים מסוכנים, יטופלו ע"י  הצוות החינוכי ובמקרה הצורך ע"י גורמים נוספים. במקרה של  השחתת רכוש יישא התלמיד במלוא עלות הנזק. בנוסף, במקרה של הפרת משמעת חמורה תמנע מהתלמיד השתתפות בפעילויות כיתתיות עד כדי הרחקה מביה"ס.
 2. חל איסור מוחלט על עישון ושתית אלכוהול בשטח ביה"ס ובכל הפעילויות החברתיות המתקיימות בביה"ס ומחוצה לו. תלמיד שייתפס מעשן /שותה אלכוהול בשטח ביה"ס ו/או בפעילות חוץ בית ספרית ,יושעה מהלימודים לשלושה ימים ויחזור ללימודים סדירים לאחר שיחה של מחנך הכיתה, התלמיד והוריו.
 3. לפני יציאה למסע יוחתמו התלמיד והוריו (בנוסף לאישורים הנדרשים) על התחייבות להתנהגות נאותה.

היעדרות

נוכחות סדירה היא חובה ולא זכות !

ההקפדה על ביקור סדיר בביה"ס והגעה בזמן לשיעורים , הכרחיים להצלחת התלמיד בתהליך הלימודי והחינוכי.

ביה"ס מצפה כי התלמיד והוריו ייקחו אחריות אישית על הנוכחות הסדירה של התלמיד בביה"ס.

 1. למידה רציפה וסדירה ,תסייע לתלמיד בקידום הישגיו לפיכך,עליו להיות נוכח בכל השיעורים. תלמיד הנעדר מלימודים מסיבה כלשהי יודיע לביה"ס (למחנך/מזכירות) וידאג לאישור בכתב אותו יציג בפני המורים המלמדים ולאחר מכן ימסור אותו למחנך.
 2. באחריות התלמיד להשלים את החומר הנלמד בכל אחד מהשיעורים מהם נעדר.
 3. על כל היעדרות ידועה מראש יש להודיע למחנך הכיתה.
 4. חישוב ציון הנוכחות/היעדרות בכל מקצוע יחושב באופן הבא:
  הערה: "יחידת למידה שבועית" = סה"כ השיעורים הנלמדים במקצוע במהלך השבוע.
  היעדרויות מ"יחידת למידה שבועית" ציון הנוכחות
  עד שתי יחידות למידה (כולל)………. 2-

  מעל
  2 יח' ועד 3 יח' (כולל)………….. 5
  מעל
  3 יח' ועד 4 יח' (כולל)………….. 7
  מעל
  4 יח' ועד 5 יח'………………….. 9
  מ-
  5 יח' ומעלה……………………….. ציון סופי 42 גם אם התלמיד נבחן ועבר בהצלחה.

4.1. בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

 • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים )היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית; ראה הסבר בהמשך(.
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.
 • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא )בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון(.
 • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד '– בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר.
 • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר )שמירה בשער, תורנויות וכד('.
 • היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה )יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת(.
 • היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים )בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים(.
 • היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).
 • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

4.2. בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה. 

4.3. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור (פרט לסעיף 4.2).

4.4. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס )אפס היעדרויות(, והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

5. תלמיד שאינו משתתף באופן סדיר במסגרת שיעורי חנ"ג  ובימי שדה וציונו שלילי, לא יורשה להשתתף במסע או בכל פעילות הדורשת מאמץ פיזי. 

היעדרות מפעילות חברתית

בית הספר רואה בפעילויות החברתיות חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים הבית ספרית ומחייב  את כל תלמידיו להשתתף בפעילויות אלו.

תלמיד שייעדר מפעילות יידרש להגיש למחנך הכיתה עבודה בנושא הפעילות!

איחורים

כניסתם של תלמידים מאחרים לכתה קוטעת את מהלך השיעור ומפריעה ללמידה סדירה.

 1. מאחר ייחשב כל תלמיד הנכנס לכתה לאחר המורה.
 2. תלמיד רשאי לאחר פעמיים בסמסטר בכל מקצוע מסיבה מוצדקת, האיחור לא יעלה על 5 דק'.
 3. תלמיד מאחר (מעל 5 דק') לא יורשה להיכנס לכתה, ישהה והדבר ייחשב כהיעדרות משיעור. התלמיד יגיע ביום שלמחרת לביה"ס בשעה 7:40 וירשם אצל רכזת השכבה.
 4. 3 איחורים ומעלה במקצוע הלימוד – על המורה המקצועי לדווח טלפונית / בכתב להורים ולתעד סיכום שיחה/מכתב בתיקו האישי של התלמיד.
 5. 6 איחורים ומעלה – הזמנת התלמיד לשיחת משמעת עם רכזת השכבה.

נוהל שחרור מלימודים

ביה"ס אחראי לביטחונם ולבטיחותם של התלמידים לפיכך: 

 • היציאה מביה"ס אסורה במהלך כל יום הלימודים.
 • מחנך הכיתה רשאי לשחרר תלמיד מיום לימודים באישור הורי התלמיד ולאחר שגיבו זאת בכתב/פקס.

שחרור מטעמי בריאות – תלמיד החש ברע יפנה למחנך הכתה/רכזת שכבה/מזכירות. מזכירת ביה"ס  תיצור קשר עם הוריו לקבלת אישור לשחררו.

תלבושת בית-הספר

כבוד האדם ניכר בלבושו אי לכך יש להגיע לביה"ס בלבוש הולם

תלבושת אחידה יוצרת אחידות, שוויון ושייכות. על התלמיד ללבוש את תלבושת ביה"ס בעת שהותו בין כתלי ביה"ס (כולל בהפסקות).

 •  תלבושת קיץ:  חולצה עם סמל ביה"ס בצבעים לבן, שחור, כחול, אפור, תכלת, ורוד וירוק. (אין לשנות את החולצה מצורתה המקורית). מכנסיים ארוכים או עד הברך.
 • תלבושת חורף: סווצ'ר חורפי עם סמל ביה"ס (פתוח או סגור). חולצת ביה"ס תמיד תהיה החולצה החיצונית והנראית לעין.

נעלי עקב , קבקבים , נעלי בית ונעלי אצבע אינם נוחים ומסוכנים.   

 • תלבושת חינוך גופני: ע"פ הנחיות המורים לחינוך גופני.

המגמות שלנו

בית הספר הרב תחומי שש שנתי "נופרים בגליל" משלב מסלולי לימוד טכנולוגיים לצד מקצועות מדעיים ועיוניים

רוצים ללמוד על כל המגמות שלנו? מוזמנים לקרוא בדף המגמות.

מבנה ארגוני

הנהלה

 • דקל ערוסי

  מנהל הרב תחומי עמל נופרים בגליל טבריה
 • דוד נחום

  סגן מנהל, רכז מערכת
 • מירב שטרית

  רכזת פדגוגית
 • שני ליאני

  צוות פדגוגי
 • אלי אשר

  מנהלן
 • אורטל סיידא

  רכזת חברתית

מזכירות

 • מיטל

  מזכירת בית הספר ואחראית בחינות בגרות
 • אילנה

  מזכירת מנב"ס וכ"א

רכזי שנתונים

 • אורית מסרטי

  רכזת שכבת י'
 • עינבל רוזן

  רכזת שכבת יא'
 • מירב שטרית

  רכזת שכבת יב'

רכזי מקצוע

 • אידה כהן

  רכזת היסטוריה ואזרחות
 • עליזה און

  רכזת תנ"ך
 • תמי בנימין

  רכזת מגמת אלקטרוניקה
 • בני יהודאי

  רכז מגמת פיזיקה
 • רחלי קרוקר

  רכזת צוות מדעים כימיה, פיזיקה וביולוגיה
 • יענקל'ה מאיר

  רכז מגמת עיתונאות ופרסום בדיגיטל
 • דימונה קובי

  רכזת מגמת תקשורת וחברה
 • איריס שחר רוזנברג

  רכזת אנגלית
 • אלדד עטון

  רכז מתמטיקה ועתידים
 • אושרה כהן

  רכזת לשון
 • מירב שטרית

  רכזת מגמת מדעי החברה ודטא-אנליסט
 • אורטל כהן

  רכזת מגמת תקשוב
 • ענבל רוזן

  רכזת ספרות
 • דבי גבאי

  רכזת דיפלומטיה
 • רונית פורטל

  רכזת טיולים ושל"ח
 • דבי סיבוני

  רכזת מגמת גרפיקה
 • קרני סמג'ה

  יועצת חינוכית של בית הספר