הפרויקטים הכי שווים

   בית הספר הרב תחומי עמל נופרים מעודד ומקדם פרויקטים ויזמויות, הן מצד התלמידים והן מצד המורים.