תחנת הרדיו הבית ספרית קול-טבריה.

תחנת הרדיו הבית ספרית קול-טבריה… תלמידים מכל השכבות (י', יא', יב') מתכננים, מפיקים, עורכים ומשדרים… זה מה שרציתי לשמוע…