במאה ה-21 – הביולוגיה נמצאת בחזית המחקר המדעי. תוכנית הלימודים בביולוגיה עדכנית, מגוונת מאתגרת ומעודדת חשיבה. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.