דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית

מקצוע בחירה זה מכין תלמידים להשתלבות בעולם של המאה העשרים ואחת. הלימודים מתמקדים במגוון רחב של נושאים, אוריינות תקשורתית וידע נושאים כלל עולמיים. התכנית פותחה להקנות ללומדים מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה כיום, כגון: הצגת נושאים שונים, עבודת צוות, מיומנויות חשיבה בקרתיות וחדשניות ויצירת הבנות והסכמות. המקצוע נלמד בשפה האנגלית מאחר ובעידן הגלובלי בו אנו חיים משתמשים בשפה בתחום עסקים, המדע והדיפלומטיה. זוהי גם שפה בינלאומית המציעה נגישות להבנת תרבויות שונות משלנו.