כימיה מוגדרת כמדע החומרים התיאור והמחקר של מבנה החומרים, של תכונותיהם הנובעות מן המבנה ושל גלגוליהם זה בזה. לימודי הכימיה מאפשרים להבין את העולם הסובב אותנו, להכיר את החוקים שלפיהם נבנים חומרים שונים. כימיה הינו מקצוע מרתק, המאפשר ללומד לגלות את "סודות" הטבע.