מגמת תקשורת וחברה - תוכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנות גבוהה בהבנת אמצעי התקשורת ואופן פעולתם התלמידים במגמה מתנסים ומתרגלים את מה שלמדו באופן מעשי. המגמה כוללת: -קומפלס של אולפן רדיו -חדר הפקות משוכלל -מעבדת מחשבים ללומדי הניו מדיה -חדר לימוד החומר התיאורטי