פרחי הנדסת מים וסביבה

פרחי הנדסת מים וסביבה

התוכנית מיועדת לאוהבי מדע ומעבדה ! תוכנית תלת שנתית המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בשיתוף עם האקדמיה. התוכנית כוללת מעבדות, סיורים, הרצאות ומחנות ובמהלכה כותבים עבודת כמר בהיקף של 5 יח"ל באחד התחומים:  פיזיקה של המים  כימיה של המים  ביולוגיה של המים  הנדסת מים המשתתפים בתוכנית עוברים תהליכי מיון וקבלה