Our students onmine with American pensioners

Our students onmine with American pensioners
כל הכבוד לצוות אנגלית על היוזמה בחדשנית, המבורכת, המשמעותית והמלמדת… נראה שהתלמידים נהנו… יישר כוח… כן יירבו… LIKE