ממשיכים להוביל את העיר טבריה בזכאות גבוהה לתעודת בגרות!!! ובזכאות לבגרות!!!

ממשיכים להוביל את העיר טבריה בזכאות גבוהה לתעודת בגרות!!! ובזכאות לבגרות!!!